0274 3535 516

Thư Mời Hợp Tác Và Quy Trình Làm Việc

Thư Mời Khách Hàng Hợp Tác Quy Trình Làm Việc Với Khách Hàng Lợi Ích Của Doanh Nghiệp Khi Sử Dụng Dịch Vụ Nhân Viên Văn Phòng Công Ty Tâm Đức Ban giám đốc: Giám đốc: Nguyễn Văn Diễn. Tell: 0968 638 358 / 0933 365 927 Email: cungunglaodong@tamducgroup.com            vandientb52@gmail.com P. Nhân sự:  […]

Giới Thiệu Về Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Tâm Đức

Khối Văn Phòng Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Tâm Đức Công ty TNHH Cung Ứng Lao Động Tâm Đức Được thành lập và hoạt động từ tháng 05/2013 với  sứ mệnh là cung cấp giải pháp nguồn nhân lực tối ưu thông qua dịch  vụ: 1.     Cho thuê lao động thời vụ; 2.     Nhận khoán gia công, sản […]