Cho thuê lao động phổ thông

Quý khách có đơn hàng, cần gấp số lượng lao động bổ sung cho sản xuất trong ngắn hạn 3 tháng đến dưới 1 năm.

Quý khách cần sử dụng lao động mang tính chất mùa vụ, cần đơn vị tuyển dụng – quản lý – chịu trách nhiệm với người lao động.

Hãy gọi ngay cho Tâm Đức.

Tâm Đức có giấy phép cho thuê lại lao động.

Tâm Đức có sẵng nguồn lao động dồi dào sẵng sáng đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng thời gian linh hoạt từ 3 tháng – 12 tháng.

0933 36 59 27
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon