Thầu phụ

Tại các công trình trọng điểm, các công trình quốc gia, luôn cần đội ngũ nhân lực lớn, có những công trình cần số lượng từ 1000 – 2000 lao động tham gia thi công các gối thầu, bài toán cho các tổng thầu là phải tìm được đơn vị thầu phụ chịu trách nhiệm cung cấp nhân lực: có chuyên môn, thợ – công nhân lành nghề, lao động phổ thông đáp ứng nhân lực cho các hạng mục công trình đúng tiến độ.
Tâm Đức với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong công tác tuyển dụng lao động có tay nghề – lao động phổ thông. Tự tin có thể đáp ứng cho các tổng thầu về quy mô nhân lực, đảm bảo tiến độ đáp ứng theo yêu cầu của tổng thầu.

0933 36 59 27
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon